Dự án TC GLOBAL

Địa chỉ công trình: KDT Times city - Hà Nội

Tên KH: Anh Nguyễn Trung
Thang máy thủy lực Getis được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Italy
Tải trọng: 300 - 500 kg
Số điểm dừng : 4

Tên KH: Anh Nguyễn Trường
Thang máy thủy lực Getis được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Italy
Tải trọng: 400 - 550 kg
Số điểm dừng : 4

Tên KH: Chị Nguyễn Hương
Thang máy thủy lực Getis được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Italy

© Copyright tc group 2019. All Rights Reserved