Dự án TC GLOBAL

Tên KH: Anh Việt Anh
Thang máy thủy lực Getis được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Italy
Tải trọng: 250 -500 kg
Số điểm dừng : 4

Tên KH: Anh Nguyễn Trung
Thang máy thủy lực Getis được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Italy
Tải trọng: 300 - 500 kg
Số điểm dừng : 4

Tên KH: Anh Nguyễn Trường
Thang máy thủy lực Getis được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Italy
Tải trọng: 400 - 550 kg
Số điểm dừng : 4

Tên KH: Chị Nguyễn Hương
Thang máy thủy lực Getis được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Italy
Tải trọng: 300 - 600 kg
Số điểm dừng : 5

© Copyright tc group 2019. All Rights Reserved